in stappen dichterbij

wie wij zijn

Wij zijn Renata Cadoni en Angie Knol. Twee professionals, werkend in Sittard en omstreken, met ieder 17 jaar ervaring in het begeleiden en trainen van kinderen en jongeren met onder meer:

 • Autisme; PDD-NOS, Asperger
 • Syndroom van Down
 • Een (ernstige) verstandelijke en/of lichamelijke beperking
 • ADHD
 • Leerproblemen

Wij delen dezelfde visie over zorg en professioneel handelen. Als ook over het individueel trainen en begeleiden van kinderen en jongeren. Al jaren zijn wij elkaars steunpilaar in intervisie en deskundigheidsbevordering. In 2015 hebben wij onze krachten gebundeld en zijn we “In stappen dichterbij” gestart.

Wij denken en handelen vanuit de mogelijkheden van uw kind. Ook als hij of zij (ernstige) beperkingen heeft. Onze zorg, begeleiding en training kenmerkt zich door te focussen op reële doelen die ons in kleine stappen dichterbij brengen. Met iedere stap die we zetten, bereiken we een mijlpaal die positief en motiverend werkt. Zo komen we ‘in stappen dichterbij’ tot de kern van de begeleiding, namelijk uw kind zo veilig, zelfstandig en mondig mogelijk op te laten groeien.

Wilt u weten wat wij voor uw kind en uw gezin kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op via info@instappendichterbij.nl

Angie

Mijn naam is Angie Knol. Ruim 20 jaar ben ik werkzaam als pedagoog en individueel trainer van bijzondere kinderen en jongeren. Contact is altijd mijn uitgangspunt. Het is de ingang om tot leren en ontwikkeling te komen. Middels afstemmen, spelen en leren ontstaat er een verbinding die open is, waarbij acceptatie en positiviteit centraal staat. Vanuit deze veilige setting, is mijn cliënt vrij om te groeien, vaardigheden aan te leren en in staat om regie te krijgen over zijn eigen keuzes en leven. Door middel van het aanbieden van een ondersteunende omgeving, ontwikkelingsdoelen op maat en het afstemmen van prikkels, creëer ik voorwaarden om mijn cliënt zich optimaal te laten ontwikkelen.Opleidingen:
SPW
Pedagogiek
Autisme-specialist

Cursus:
Contact gericht spelen en leren

“Elk kind is uniek, waardoor ook de aanpak en voorwaarden die de begeleiding behoeft kan verschillen. Ik ervaar het als een voorrecht om kinderen en jongeren te mogen begeleiden in een één- op- één-situatie. Ik krijg zo de ruimte om af te stemmen en met hen, hun ouders en leerkrachten een op maat-passende begeleiding te vinden die motiverend werkt en het verschil kan maken voor hun toekomstige bestaan.”​

Renata

Mijn naam is Renata Cadoni, en ben nu ruim 20 jaar actief als pedagoog, individueel begeleidster en vooral bruggenbouwer tussen mijn cliënt en de wereld. Het fundament van mijn aanpak bestaat vooral uit eerlijkheid en openheid, dit in combinatie met mijn oplossingsgericht en positief denken. Tijdens het hele proces met mijn cliënt sta ik garant voor werken in een sfeer van acceptatie en veiligheid. Ik ben ervan overtuigd dat dit fundament, mijn aanpak, en de sfeer ervoor zorgen dat ik samen met mijn cliënt een waardevol contact kan opbouwen. Gepassioneerd ga ik steeds weer de uitdaging aan om mijn cliënt op zijn/haar wijze contact met mij en ook met de buitenwereld te laten maken. Dat contact bestaat uit verschillende vormen van communiceren. Door ook uitdagende situaties aan te gaan, prikkel ik mijn cliënt om het beste uit zich zelf te halen. Mijn werkwijze is flexibel, en ik pas mijn programma voortdurend aan, aan de behoefte van mijn cliënt. Op deze manier geef ik mijn cliënt het vermogen om zich nu, maar ook in de toekomst staande te houden, ook als de veilige basis (in welke vorm dan ook) wegvalt.

Opleidingen:
SPW (Diploma 1996)
Pedagogiek (Diploma 2000)
IPT post HBO (Diploma 2017)
NLP-basis (Certificaat 2018)
NLP-practitioner (Certificaat 2018)
NLP-master (Certificaat 2019)

“Het is voor mij altijd bijzonder gebleven om binnen de vertrouwde maar ook kwetsbare omgeving van het gezin begeleiding te geven. Niet alleen leer ik het kind heel goed kennen, maar ook zijn gezin en de manier waarop binnen het gezin met situaties word omgegaan. Het is altijd mijn bedoeling om elkaar te helpen en open te staan voor elkaars visie. Daarnaast ben ik van mening dat individuele begeleiding voor kinderen en jongeren met (ernstige) beperkingen gewoonweg ontzettend effectief is.”​

”Wij denken en handelen vanuit de mogelijkheden van uw kind.”​

dit doen we

Wij werken met kinderen met autisme, het syndroom van Down, een verstandelijke en/of een lichamelijke beperking en/of gedragsstoornissen. Deze kinderen en jongeren ervaren in het dagelijks leven vaak vele uitdagingen. En andersom, bieden zij ook vaak zelf de nodige uitdagingen aan hun omgeving.

Omdat de uitdagingen van onze kinderen zo divers zijn, zijn de begeleidingsvormen die wij hen bieden ook uitgebreid. Belangrijk is dat we de zorg, begeleiding of training bieden die past bij wat uw kind nodig heeft. Uitgangspunt is dan ook altijd de hulpvraag van uw kind en uzelf. U als ouder of begeleider bent namelijk de ervaringsdeskundige en u weet als geen ander wat uw kind nodig heeft. In samenwerking met ouders of begeleiders en eventueel derden, zoals leerkrachten, stellen we een plan van aanpak op. In dit plan spreken we af wat we willen bereiken en welke training hier het best bij aansluit.

Ieder plan van aanpak wordt opgesteld voor de duur van een halfjaar. Daarna wordt samen met u besproken of de gestelde doelen zijn behaald en passen we deze waar nodig aan. Als uw kind al begeleiding krijgt van andere deskundigen, zoals ergotherapeuten, logopedisten of fysiotherapeuten, dan werken we met hen samen.

Waar kan de begeleiding plaatsvinden:

 • thuis
 • op school
 • bij de begeleiders thuis

Welke vormen begeleiding bieden wij:

 • Didactische begeleiding
  • werken aan didactische vaardigheden; concentratie, structureren, taakanalyse
  • werken aan een goede werk- en leerhouding
  • aanbrengen van structuur in leerwerkjes
  • de transfer maken van een prikkelarme ruimte naar een andere situatie
 • Zelfredzaamheidstraining
  • trainen van Algemeen Dagelijkse Vaardigheden (ADV). Dit kan variëren van zelfstandig de jas aandoen tot het goed onderhouden van een huishouden
  • trainen van vrijetijdsvaardigheden. Denk hierbij aan alleen bezig kunnen zijn, interesses uitbreiden, zelf vrije tijd kunnen inplannen en organiseren
  • zorg leren dragen voor een goede lichaamsverzorging en hygiëne
  • de transfer maken van een prikkelarme ruimte naar een dagelijkse situatie
 • Huiswerkbegeleiding en coaching tijdens school of stage.
  • huiswerkbegeleiding: individueel of in groepsverband
  • leren plannen en organiseren
  • samen zoeken naar een gepaste stageplek
  • helpen met opstarten van een stageplek
 • Sociale vaardigheidstraining
  • werken aan algemeen sociale vaardigheden
  • werken aan functionele en effectieve communicatie
 • Begeleiding bij zelfstandig wonen:
  • onderhouden van het huishouden
  • begeleiding bij lezen van post van instanties en de nazorg hiervan
  • toezien op persoonlijke verzorging en hygiëne

Doelen die veelvoorkomend zijn bij jongeren en volwassen mensen met autisme met of zonder een verstandelijke beperking, zijn:

 • acceptatie van het hebben van autisme en of een beperking
 • de balans vinden in het hebben van eigen regie in het leven en het accepteren en vragen van hulp
 • goed om leren gaan met social media, zoals Facebook, chatsites, datingsites etc
 • inzicht krijgen in vriendschappen en verkering

Hulp voor ouders:

 • hulp bij aanvragen PGB
 • hulp bij het maken van een budgetplan
 • ondersteuning bij gesprekken WMO-consulent
 • een luisterend oor zijn
 • meedenken over opvoedingssituaties met specifieke kennis

”Wij denken en handelen vanuit de mogelijkheden van uw kind.”​

praktijkvoorbeelden

“Roos (10) is een meisje met Down syndroom en vertoont tevens kenmerken uit het autistisch spectrum. Het is een vrolijk, lief en teruggetrokken kindje dat de wereld veelal als onveilig ervaart. Hierdoor wordt ze belemmert in haar algemene ontwikkeling. Door middel van de speltherapie contact gericht spelen en leren (CSL),leert de begeleidester haar meer zelfvertrouwen te krijgen, communicatie in te zetten, initiatief te tonen en haar omgeving te verkennen. Langzaam komt Roos uit haar schulp. Doordat ze veiligheid ervaart, neemt ze letterlijk meer ruimte in, krijgt contact met leeftijdsgenootjes en kan weer open staan voor het leren van nieuwe vaardigheden.”

“Sanne (15) heeft autisme en een lichte verstandelijke beperking. Boodschappen doen kan ze al bijna zelfstandig. Maar als zij jam moet kopen, waarvan ze niet weet waar het ligt, dan raakt ze in de war en weet Sanne niet meer wat ze moet doen. Dat ze aan een winkelbediende kan vragen waar de jam ligt, komt niet in haar op. Daarom gaan we dat thuis oefenen door middel van een rollenspel. Terug in de winkel vragen we het eerst samen aan de winkelbediende. Na een aantal keer oefenen weet Sanne hoe ze kan vragen waar een voor haar onbekend levensmiddel ligt.”

“Tigo (7) heeft het syndroom van Down en een verstandelijke beperking. Hij is dol op spelen en geniet van sociale contacten met andere kinderen. Maar vaak eindigt het spel in slaan en duwen. Tigo mist de sociale vaardigheden om een nieuw spel te verzinnen of om duidelijk te maken dat hij graag wil spelen. Daarom gaan we eerst samen op de speelplaats een spel spelen. Langzaam breiden we het spel uit en betrekken we andere kinderen daarbij. Zo leert Tigo nieuwe activiteiten in te zetten in sociale situaties en met andere kinderen.”

“Jason (9)heeft een leerachterstand en epilepsie. Hij vindt alleen spelen en alleen bezig zijn erg moeilijk. Daarom wil hij het liefst tv kijken of achter de computer zitten. Om hem aan te sporen ook andere dingen te gaan ondernemen, wordt er een activiteitenonderzoek gedaan. Jason komt erachter dat hij ministeck en puzzelen eigenlijk heel leuk vindt om te doen. Langzaam leert hij de rust te nemen voor een activiteit waarmee hij alleen bezig is en waarbij hij niet afhankelijk is van zijn vader of moeder.”

“Naomi (16) en Jolanda (17) zijn twee meiden met het syndroom van Down. Ze zijn allebei dertien jaar en hebben moeite met het leggen van sociale contacten. Om hun wereld te verbreden, haalt hun begeleidster ze op woensdagmiddag van school om leuke dingen te ondernemen. Deze activiteiten bestaan uit het maken van simpele gerechten (motoriek, zelfredzaamheid, samenwerken), een boodschapje doen (zelfredzaamheid, besef krijgen van het omgaan met geld en mensen,) gesprekjes voeren en spelletjes doen (sociale vaardigheden). Zo wordt een vrije middag in balans gebracht met ontspanning en spelend leren. De meiden doorbreken op deze manier hun sociale isolement en de ouders worden ontlast.”

“Marnix (17) is een jongen met het syndroom van Down, PDD-NOS, ADHD en suikerziekte. Dat betekent dat hij nogal wat uitdagingen heeft. Marnix krijgt zowel binnen als buiten schooltijd extra begeleiding. Zo krijgt hij op school twee keer in de week ondersteuning van zijn begeleidster. In de klas is het vaak te druk en raakt hij afgeleid. Door de extra begeleiding krijgt hij voldoende rust, waardoor hij de klassikale oefeningen toch mee kan doen. Marnix kan geen moment alleen zijn, want hij is daarin nooit betrouwbaar. Hij loopt weg of gaat dingen doen die voor hemzelf of zijn omgeving gevaar opleveren. Marnix wordt gauw boos en is hierin moeilijk te sturen. Hij heeft veel duidelijkheid nodig, ook in de manier waarop je met hem omgaat. Buiten schooltijd wordt hij 1 x per week opgehaald om zijn moeder en broers te ontlasten. In deze tijd wordt er ook aandacht geschonken aan zijn eetgedrag, aangezien hij moeite heeft met verschillende voedingsmiddelen. Na het eten wordt er een wandeling gemaakt en worden de verkeersregels geleerd en herhaald.”

“Tim (14) is een jongen met autisme en zeer dwangmatig gedrag. Om te zorgen dat zijn sociale isolement beperkt blijft, krijgt hij twee keer per week een uur sociale vaardigheidstraining. Daarnaast worden er kleine activiteiten ondernomen. De begeleiding bestaat bijvoorbeeld uit het praten over zijn dwanggedachten (ventileren). Ook worden er samen duidelijke schema’s gemaakt om Tim te helpen in het dagelijks leven. De schema’s helpen hem regelmaat en overzicht te krijgen. Zo leert hij welke tijden horen bij dagelijks terugkerende handelingen zoals eten, douchen en naar bed gaan.. In overleg met zijn ouders krijgt Tim deze begeleiding afwisselend bij hem thuis of bij de begeleider thuis.”

“Lize is een meisje met Down Syndroom. Zij is 13 jaar en zit op regulier basisonderwijs. Om mee te kunnen komen in de klas krijgt zij extra begeleiding. Ze wordt ondersteund in de schoolse als in de sociale vaardigheden. Doordat de lesstof vaak te snel wordt aangeboden voor Lize, worden de moeilijke lessen buiten de klas herhaald in het voor haar te volgen tempo. Het leggen van contacten en het samenspelen met andere kinderen is vaak uitdagend voor Lize. Ook hierin wordt zij ondersteund door sociale vaardigheidstraining. Met deze extra begeleiding is het voor haar prettig om het onderwijs op deze school te blijven volgen.”

“Tess (8) is een meisje met een ernstige lichamelijke en verstandelijke beperking. Ze woont thuis en is voor haar verzorging totaal afhankelijk van haar ouders en begeleiders. Tess kan niet lopen, zitten, praten, eten of drinken. Ze is niet zindelijk. Meerdere malen per dag krijgt zij epileptische aanvallen. Ze krijgt sondevoeding (4 x daags) en verschillende medicatie. In het gezin is ook een fysiotherapeute werkzaam die oefeningen met Tess doet en deze ook aan de begeleidsters leert. De begeleiding heeft een dagdeel de totale zorg voor Tess. Ze wordt gevoed, gewassen en de medicatie word gegeven. Daarnaast zorgt de begeleiding ervoor dat haar dag er zo aangenaam en afwisselend mogelijk (met een juiste structuur) uitziet. Er worden sensomotorische, visuele en auditieve activiteiten aangeboden, er worden wandelingen gemaakt en boekjes voorgelezen. Doordat Tess zelf niet kan bewegen, wordt er zorg gedragen voor het door bewegen van haar ledematen.”

“Maurice is een jongeman van 26 jaar met autisme. Hij woont zelfstandig. Door zijn autisme heeft hij veel conflicten met zijn ouders gehad waardoor het niet meer mogelijk was om thuis te wonen. Om zelfstandig te kunnen wonen, heeft hij begeleiding nodig. Hij krijgt hulp bij algemeen dagelijkse bezigheden zoals het onderhouden van het huishouden. Het is moeilijk voor Maurice om overzicht en inzicht te krijgen in zijn financiën. Ook hierin wordt hij ondersteund. Door het krijgen van begeleiding is het mogelijk voor Maurice om zelfstandig te wonen. Omdat hij nu niet meer volledig afhankelijk is van zijn ouders, is deze relatie ook verbeterd.”

contact

logo2_wit

Copyright © 2020 – in stappen dichterbij